Tillbaka

SVA-lärare F - 6

Utbildningsförvaltningen

I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 14 400 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.

Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen – här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - Lysekils kommun - Startsida.

Beskrivning

Vision Gullmarsskolan F – 6; Med världen i skolan skapar vi framtidstro och utvecklingsmöjligheter för elever i trygg mångkulturell lärmiljö, vilken grundas på höga förväntningar och ett starkt engagemang, där alla elever når sin fulla potential. Vår skola bygger på en värdegrund som präglas av mångfald, allas lika värde och hållbar utveckling.

Gullmarsskolan är en F-6 skola belägen mitt i Lysekil. Vi är 40 personal och ca 250 elever på skolan. Vi arbetar just nu i arbetslag kring F - 3, 4 - 6, samt fritidshem och förberedelseklass. Vi arbetar aktivt med olika förbättrings- och utvecklingsarbeten kring t ex värdegrunden, matematik och utifrån språkutvecklande arbetssätt, för att alla elever ska ha så bra förutsättningar som möjligt att nå målen. Dessutom har vi ett system med studiehandledare och modersmålslärare. Tillsammans är vi ett gott gäng som utvecklar skolan med elevernas bästa i fokus. Vi arbetar aktivt med kollegacoaching och samplanering. Vi söker nu en ny medarbetare som vill ingå i detta utvecklingsarbete.

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta som svenska som andraspråkslärare på Gullmarsskolan F-6. Tjänsten innefattar såväl undervisning i förberedelseklass som undervisning i ordinarie klasser. Även undervisning i andra ämnen kan förekomma. Undervisningen sker i nära samarbete med övriga lärare.

Du kommer att arbeta i olika lärgrupper som leds av förstelärare, och du kommer att tillsammans med arbetslagen planera, organisera och fördela undervisningen utifrån elevernas bästa.

Kvalifikationer

Nu söker vi dig som:

  • delar vår vision och värdegrund.
  • är en kreativ behörig lärare med behörighet och kunskap i svenska som andraspråk och gärna också i fler ämnen.
  • kan arbeta självständigt likväl som samarbeta i arbetslag.
  • har ett pedagogiskt arbetssätt och en helhetssyn kring eleverna för att kunna stimulera eleverna till god social utveckling och lärande.
  • delar vår uppfattning om att alla är utvecklingsbara och att en god miljö stimulerar detta.
  • är med och ökar kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
  • aktivt deltar i vårt systematiska kvalitetsarbete och kompetensutvecklingsinsatser med ständiga förbättringar.

Villkor

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Intervjuer genomförs kontinuerligt. Rekrytering sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löper ut.

Innebär ditt nya arbete en flytt för dig och din partner?

Vi hjälper medflyttare till nytt arbete i ny livsmiljö. Hjälpen handlar främst om att stötta din medflyttare till nytt arbete eller studier. Det kan även handla om andra frågor som är viktiga i samband med en flytt, till exempel boende, barnomsorg, fritidsaktiviteter och andra nätverk.

Vill du veta mer om vad medflyttarservice kan hjälpa dig med är du välkommen att kontakta agneta@medflyttarservice.se , mobil 076-322 17 93. Ta gärna en titt på hemsidan för medflyttarservice på adress medflyttarservice.se för mer information.


Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde 2023-08-14 eller tidigare
Löneform Månadslön enligt avtal, individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lysekil
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/42
Kontakt
  • Agneta Eriksson, 0523-613255
Facklig företrädare
  • Nås via Kontaktcenter, 0523-613000
Publicerat 2023-03-13
Sista ansökningsdag 2023-04-04

Dela länkar