Tillbaka

Samordnare särskild undervisningsgrupp

Utbildningsförvaltningen

I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 14 400 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.

Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen – här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - Lysekils kommun - Startsida. Film om livet i Lysekil.

Beskrivning

Gullmarsskolan 7-9 är kommunens enda högstadieskola, vilket ger fantastiska möjligheter att arbeta med kommunens samtliga ungdomar. Vår skola är en viktig, social och kulturell mötesplats för våra 450 elever. Eleverna upplever hög trygghet och trivsel och vår skola präglas av goda relationer mellan elever och personal. 

Hos oss arbetar närmare 80 medarbetare och vi har en mycket hög lärarbehörighet med hög kompetens. Vi har flera andra professioner utöver lärare som stödjer våra elever både i undervisningen och mellan lektionerna. 

Rektor leder skolan tillsammans med en biträdande rektor, som tillsammans med arbetslagsledarna utgör skolans ledningsgrupp. 

På skolan finns en aktiv personalklubb som ordnar aktiviteter och trevligheter för personalen, vilket kan vara en del i att vi har mycket låg sjukfrånvaro, låg personalomsättning och god trivsel.  

Skolan har en välutbyggd utvecklingsorganisation och arbetar med kollegialt lärande genom kollegiala utvecklingsgrupper, kollegiala besök och samplanering. 

Till hösten är våra elever klassplacerade i någon av våra 20 klasser. Elever i behov av särskilt stöd kan få det tillgodosett dels inom ramen för ordinarie undervisning och dels inom ramen för vår särskilda undervisningsgrupp som vi kallar för Flexgruppen.  

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en samordnare med undervisningsuppdrag för vår särskilda undervisningsgrupp, Flexgruppen. I Flexgruppen går elever som under hela eller delar av sin skoltid är i behov av en mer intrycksreducerad miljö, men högre personaltäthet och anpassade skoltider. I Flexgruppen arbetar tre ämneslärare med olika ämneskombinationer, vilka ansvarar för undervisningens planerande, genomförande och utvärdering. I flexgruppen arbetar också elevnära stöd (fem personal) vars uppdrag är att vara ett stöd under skoldagens samtliga moment. 

Samordnarens uppdrag är dels att ansvara för undervisning av eleverna i Flexgruppen del av tid. Men också att samordna arbetsgruppen i deras uppdrag och samarbeta och vara länken mellan arbetsgruppen och arbetslagsledaren tillika skolans specialpedagog. I samordningsuppdraget innebär det att hålla ihop arbetsgruppen, ansvara för gruppens möten och dagordning, vara ett inlyssnande bollplank som kan vägleda arbetsgruppen i dilemman, vara länken till övriga skolan t.ex. studie- och yrkesvägledare, men också till skolans årskursarbetslag och stötta lärarna i gruppen i lektionsplaneringar. Uppdraget innefattar också att hitta lösningar och samordna gruppens organisation tillsammans med skolans schemaläggare och fördela lektionstider utifrån elevernas behov och förutsättningar som framgår av deras åtgärdsprogram. Uppdraget innebär att verka på både grupp- och individnivå mot såväl personal som elever i gruppen. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår fina skola tillsammans med kollegor, skolledning och elever. Du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan lyckas och att alla barn gör rätt om de kan.

Vi söker dig som:

  • är legitimerad lärare och behörig att undervisa våra elever, helst i SO/svenska.
  • är en lugn, trygg och erfaren ledare, såväl gentemot elever som personal. Du har en förmåga att kunna härbärgera och lugna ner stressade situationer och skapa ett tillitsfullt och tryggt klimat i en arbetsgrupp.
  • kan differentiera din undervisning och ser samplanering och sambedömning som en självklar del av uppdraget. 
  • har goda erfarenheter av att hitta eleverna där de är, såväl i deras kunskapsutveckling som i deras motivation.
  • har ett gott bemötande och har en god förmåga att etablera och utveckla relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor.
  • är van vid att jonglera med flera bollar samtidigt och kan hitta lösningar i komplexa situationer.
  • är en effektiv och självständig lagspelare och som trivs i utvecklande och flexibla miljöer.

Villkor

Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse under höstterminen. Omfattningen är 100%, det är en semestertjänst och tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. 

Välkommen med din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt avtal, individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lysekil
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2024/73
Kontakt
  • Tiina Hemberg, rektor, 0523-613274
Publicerat 2024-05-20
Sista ansökningsdag 2024-06-09

Dela länkar