Tillbaka

Specialpedagog

Utbildningsförvaltningen

I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 14 400 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.

Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen – här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - Lysekils kommun - Startsida.

Beskrivning

Specialpedagog till Stångenäsdistriktet. 

I Stångenäsdistriktet ingår två skolor: Bro skola i Brodalen samt Stångenässkolan i Brastad. Bro skola är en mindre F-3 skola och Stångenässkolan är en F-6 skola. På Bro skola arbetar ca 45 elever med 7 pedagoger och på Stångenässkolan arbetar ca 250 elever samt ca 35 pedagoger.

Personalen är organiserade i arbetslag/skola. Samarbete F-3 mellan de båda skolorna främst i matematik genom TRR. Personalkonferenser och studiedagar gemensamma inom hela Stångenäsdistriktet.

Utvecklingsarbete som pågår: medveten rastverksamhet, utomhuspedagogik samt arbete med digitala verktyg. Utbildningsförvaltningen har ett pågående projektarbete i matematik för samtliga skolor i kommunen.

Specialpedagogen ingår i ett nätverk för Lysekils kommun. I kommunen har vi friskvårdsbidrag, möjlighet till semesterväxling och viss flex. 

Arbetsuppgifter

Du skall arbeta med att förebygga svårigheter genom att bland annat delta i att organisera och utforma en stödjande och främjande lärmiljö för barn. Viktigt att du har ett stort engagemang för elevers lärande.

Du skall tillsammans med skolledningen bidra till ett systematiskt och kontinuerligt samarbete mellan pedagogerna på skolan för att eleverna skall ges möjlighet att nå utveckling så långt det är möjligt. Tillsammans med pedagogerna och specialpedagog/biträdande rektor skall du regelbundet följa upp och dokumentera elevernas kunskapsutveckling.

Du ska tillsammans med skolledningen driva pedagogiska frågor och diskussioner för att därigenom bidra till utveckling av skolans undervisning.

Du ska arbeta för att elevernas stödbehov tillgodoses, detta till exempel genom att samarbeta med och handleda enskilda pedagoger och arbetslag samt tillsammans med pedagogerna utforma elevernas lärmiljöer. Kan även förekomma enskilt arbete med elev.

Du skall kunna genomföra specialpedagogiska utredningar med olika frågeställningar och bistå pedagogerna i skrivandet av kartläggningar, åtgärdsprogram samt delta i dess uppföljning och utvärdering.

Du ska ingå i skolans EHT vilket kräver ett nära samarbete med skolledning och övriga professioner i elevhälsan. Du deltar i Lysekils kommuns arbetsgrupp för specialpedagoger och speciallärare.

Du ska kunna samarbeta med funktioner och myndigheter utanför skolan, allt i syfte att skapa så bra förutsättningar som möjligt respektive förebygga svårigheterna för elevernas kunskapsutveckling.

Kvalifikationer

Du är behörig och legitimerad lärare med specialpedagogexamen eller utbildar dig till specialpedagog.

Du behöver ha gedigna kunskaper om olika funktionsnedsättningar och inlärningsprocesser. Du förfogar över en välfylld metodisk och didaktisk verktygslåda. Du har med fördel använt dig av (digitala) kompensatoriska hjälpmedel i elevernas kunskapsinhämtning tidigare.

Det är meriterande om du i grunden är låg- eller mellanstadielärare, har ämnesbehörighet, läst svenska som andraspråk, har kunskaper om läs- och skrivinlärningsprocessen samt kunskap om hur barn tillägnar sig grundläggande matematiska kunskaper.

För att kunna utföra dina arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt måste du ha en god samarbetsförmåga och ett öppet förhållningssätt. Du skall kunna arbeta självständigt, målmedvetet samt ha förmåga att prioritera. Ditt arbetssätt är organiserat och strukturerat och du har förmåga att analysera. Som person är du lyhörd samt mål- och resultatinriktad. Du kan formulera dig väl både muntligt och skriftligt på svenska.

B-körkort är krav. 

Villkor

Lärarlegitimation samt behörighetsförteckning Specialpedagogexamen krävs. 

Intyg ur Belastningsregistret krävs innan anställning kan ske. Referenser skall anges vid ev. intervju. Rekrytering kan ske under pågående ansökningstid. 

Varmt välkommen med din ansökan! 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt avtal, individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lysekil
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/232
Kontakt
  • Annika Knutsson, 0523-613763
Facklig företrädare
  • Nås via växel, 0523-613000
Publicerat 2023-01-11
Sista ansökningsdag 2023-03-28

Dela länkar